Politika zasebnosti

Objavljeno dne 31. julija 2019

V podjetju Optika Paka d.o.o. je eden najpomembnejših ciljev izboljšati naše storitve, saj jih lahko samo tako čim bolj prilagodimo vašim zahtevam. Da bi to dosegli, moramo zbrati in obdelovati določene osebne podatke. Namen tega Pravilnika o Zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, katere osebne podatke zbiramo in za kakšne namene, kaj počnemo z njimi, kako zagotavljamo njihovo varnost in katere pravice imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov obravnavamo z vso resnostjo in odgovornostjo. V celoti izpolnjujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov in si prizadevamo za etično ravnanje. Svetujemo vam, da se v celoti seznanite z vsebino te politike zasebnosti. Da bi zagotovili skladnost te politike zasebnosti s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, si Optika Paka pridržuje pravico, da ustrezno spremeni ali dopolni Pravilnik o Zasebnosti. Zaradi tega močno priporočamo, da občasno preverite naš Pravilnik o Zasebnosti, da se seznanite z morebitnimi spremembami. O vseh pomembnih spremembah glede vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, boste obveščeni po e-pošti.

NADZOR NAD VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o Zasebnosti, je Optika Paka d.o.o, registrska številka podjetja 8449635000, s sedežem na naslovu Štihova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija. Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, jih pošljite na naslednji elektronski naslov: [email protected].

OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno ali ko ste dali soglasje. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen ali podlaga za njihovo obdelavo sta v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 – uradna prečiščena različica (ZVOP-1) in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) in naše notranje politike.

Optika Paka obdelavo vaših osebnih podatkov bo pogojilo z naslednjimi pravnimi temelji: z obiskom naše spletne strani sprejmete in se strinjate s Splošnimi pogoji tega spletnega mesta in s Optika Paka sklenete pogodbo, ki določa osnovo za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki so kodirani in preneseni na strežnik v zaščiteni obliki. Tak sistem preprečuje prestrezanje vaših osebnih podatkov. Za upravljavca velja naslednja zakonodaja: Nacionalna zakonodaja, tj. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; ZPPDFT-1), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradna prečiščena različica (ZVOP-1), Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradna prečiščena različica, 68/08, 110/13, 56/15 z dne 63/16; ZASP) itd., drugi mednarodni sporazumi in uredbe EU, ki zavezujejo Optika Paka, da osebne podatke posameznikov zagotovijo državnim organom in drugim upravljavcem, kadar so slednji zakonsko zavezani. Optika Paka lahko obdeluje osebne podatke za namene legitimnih interesov upravljavca: za statistične namene in za zbiranje demografskih podatkov in interesov obiskovalcev; za prepoznavanje težav s strežnikom in za urejanje spletnih strani; za poslovne analize; za razvoj ponudbe; za varnost informacijskega sistema; za izboljšanje ali prilagajanje storitev posamezniku; za merjenje učinkovitosti svojih promocijskih dejavnosti in oglaševanja; na podlagi drugih legitimnih interesov.

V določenih primerih lahko Optika Paka obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vašega osebnega soglasja za izvajanje drugih dejavnosti, kot so na primer: tržne aktivnosti (kot so pošiljanje splošnih obvestil, ponudb in novic – storitev, ki je Optika Paka trenutno ne zagotavlja) in za obvestila o ponudbi storitev prilagojena na podlagi profiliranja, ki ga v te namene uporablja Optika Paka. Osebno soglasje je povsem prostovoljno. Kadar kot uporabnik obiščete spletno mesto Optika Paka, upravljavec zbira tudi piškotke in sicer za izboljšanje funkcionalnosti, uporabniške izkušnje, varnosti, delovanja spletnega mesta in za štetje obiskovalcev svojih spletnih strani. Vse dodatne informacije o uporabi piškotkov najdete v razdelku Piškotki.

NAMEN ZBIRANJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV Namen zbiranja osebnih podatkov na spletnem mestu www.optika-paka.si je poslovnega in/ali izobraževalnega značaja, večinoma za hitrejši in boljši način stika z vami, kadar se od vas zahteva, in sicer: v primeru, da izpolnite kontaktni obrazec za namen poslovnega sodelovanja, se strinjate, da bomo za nadaljnjo komunikacijo z vami vaše osebne podatke hranili v naši bazi podatkov, ki temeljijo na zakonitem interesu podjetja. V tem primeru Optika Paka obdela in shrani vaše podatke za nadaljnje sodelovanje in neposredno trženje. Komunikacija je v tem primeru individualna, kar pomeni, da niste samodejno umeščeni na noben seznam e-poštnih sporočil (razen če se nanjo naročite posebej. V primeru, da ste naročeni na naše novice, nam dovolite, da vam občasno pošiljamo e-pošto (e-novice). Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov jih dobite neposredno z obiskom naše spletne strani, izpolnjevanjem spletnih obrazcev in/ali naročanjem na naše novice.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO Optika Paka obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

kontaktni podatki To vključuje vse osebne podatke, ki jih posredujete pri izpolnjevanju spletnih obrazcev ali komuniciranju z nami po telefonu, e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključuje tudi vse podatke, ki jih navedete ob registraciji na spletnem mestu, ko se naročite na naše novice ali prijavite kakršno koli težavo, ki se pojavi med obiski naše spletne strani. V takih primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki lahko vključujejo vaše polno ime, e-poštni naslov, naslov podjetja in druge posredovane podatke.
podatki strežnika Ko uporabljate to spletno mesto, v dnevniku strežnika zbiramo različne podatke: datume in ure obiskov; obiskane podstrani; vaš IP naslov; nastavitve časovnega pasu; čas, ki ste ga preživeli na naši spletni strani; posnetki zaslona klikov na tem spletnem mestu; informacije, ki ste si jih ogledali; odzivni čas spletne strani; napake pri prenosu; dolžine obiskov posameznih spletnih strani in podatkov o interakcijah spletnih strani.
podatki o napravi Zbiramo podatke o računalniku ali mobilni napravi, ki jih uporabljate za dostop do tega spletnega mesta, vključno z njegovim modelom, operacijskim sistemom in različico programske opreme, uporabljenim internetnim brskalnikom in drugimi identifikatorji vaše naprave.
podatki o uporabi naših storitev Za ciljanje na naše storitve uporabljamo podatke o tem, katero od naših storitev že uporabljate, kako dolgo, pod katerimi pogoji in ali ste jih obdržali ali preklicali. Vemo, kako pogosto in v kakšne namene uporabljate naše posamezne storitve.
podatki o stikih z nami Vodimo evidenco vaših stikov z nami, zlasti datumov, stikov in razlogov zanje. To velja za vse vrste stikov (večinoma navadne pošte, e-pošto, v živo).
podatki iz družbenih omrežij V naših marketinških kampanjah uporabljamo tudi socialne medije (npr. Facebook) in čeprav podatkov, ki jih objavljamo na vašem profilu, ne hranimo, jih uporabljamo za ciljno usmerjene marketinške aktivnosti, vendar le, če se s tem strinjate med uporabo omenjenih medijev. V okviru piškotkov ponujamo tudi izboljšave uporabniške storitve, razširjanje vsebine z različnimi socialnimi mediji in personalizacijo naše ponudbe glede na vaše želje in zahteve, ki so razvidne iz vašega prejšnjega brskanja po spletu. Kljub vsem našim prizadevanjem ne moremo jamčiti za varnost vsebine povezanih zunanjih spletnih mest ali preverjati takšne vsebine. Zato na lastno odgovornost kliknete zunanje povezave. Ne odgovarjamo za nobene škode ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska katere koli prej omenjene zunanje povezave. Če sledite povezavi do drugega spletnega mesta, zapustite našo spletno stran in ta Pravilnik o Zasebnosti preneha veljati.
geolokacijski podatki Geolokacijski podatki ali GPS koordinate (dolžina, zemljepisna širina) se pridobijo ob vašem obisku našega spletnega mesta, da bi vam lahko pomagali najti najustreznejši končni izdelek in/ali storitev. Optika Paka obdela podatke o lokaciji v obliki, ki je ni mogoče povezati z določeno ali določljivo osebo.
VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV Za zaščito osebnih podatkov bo Optika Paka uporabil vse tehnične in druge ustrezne ukrepe, potrebne za preprečevanje nepooblaščenega uničenja, spreminjanja, izgube ali kakršne koli nepooblaščene obdelave. Med drugimi lahko ti ukrepi vključujejo dodatna interna pravila, dodatno usposabljanje zaposlenih, notranji nadzor, itd. Drugi možni ukrepi lahko vključujejo preglednost, ki posameznikom omogoča spremljanje obdelave, kot tudi nenehno nadgrajevanje varnostnih ukrepov. Nikoli ne zaprosimo za številke kreditnih kartic ali drugih informacij, ki bi jih lahko spletnih kriminal zlorabil. Spletno mesto www.optika-paka.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvrženo rednim pregledovanjem zlonamerne programske opreme. Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj opisane namene in za namene, za katere izrecno dajete svoje dovoljenje, in se ne tržijo ali distribuirajo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo pri vzdrževanju spletnega mesta in ki so dolžni varovati osebne podatke v skladu in pod enakimi pogoji kot Optika Paka d.o.o.

ROK ZA SHRANJEVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV Obdobje hrambe vaših osebnih podatkov je odvisno od podlage in namenov obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, dokler je to zakonsko zahtevano ali dovoljeno in nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani ali obdelani. Po doseganju namena bomo hranili osebne podatke, ki smo jih zakonito dolžni hraniti ali jih bomo morda potrebovali za dokaze ali obrambo v primeru možnosti pravnih zahtevkov. Preostali podatki se izbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če za nekatere vrste podatkov ni drugače predpisano. Osebni podatki, ki jih obdelujemo za pošiljanje ponudb in obvestil o novostih, se hranijo do vašega odvzema privolitve ali vsekakor največ pet let od vašega soglasja. Po tem obdobju vas bomo spet prosili za soglasje.

PRAVICE UPORABNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV Vedno lahko zahtevate ogled ali dostop do svojih osebnih podatkov ali zahtevate njegov popravek ali izbris. Obvestili vas bomo, če vaša zahteva vpliva na možnost nadaljnjega delovanja spletnega mesta. V določenih primerih imate tudi pravico, da svoje osebne podatke pošljete drugemu upravljavcu. To je odvisno od notranje politike posameznih upravljavcev. Vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja ponudb in obvestil o novostih se lahko kadar koli umakne; vendar umik vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja za obdobje pred umikom. Optika Paka ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in pravilnost vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik sam je dolžan zagotoviti točnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih posreduje. V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov vas bomo obvestili v skladu s pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja. Vaše zahteve za urejanje osebnih podatkov bodo izpolnjene v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v enem mesecu od prejema vaše zahteve, če drugače ne določa veljavna zakonodaja. V primeru zapletenosti in velikega števila zahtevkov se ta rok lahko podaljša za do dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v roku enega meseca po prejemu vaše zahteve, skupaj z razlogi za zamudo.

PIŠKOTKI Ko prvič obiščete našo spletno stran, vas prosimo, da odobrite namestitev piškotkov, ki omogočajo normalno delovanje www.optika-paka.si. Prav tako lahko zavrnete avtorizacijo ali izklopite vse piškotke v vašem spletnem brskalniku. V tem primeru lahko vplivajo vaše izkušnje na spletnem mestu www.optika-paka.si. Piškotke uporabljamo za analizo obiskov spletnega mesta www.optika-paka.si na podlagi statističnih podatkov in vedenjske analize (spletna analitika). Ti podatki so anonimizirani in ne vsebujejo vaših osebnih podatkov. Obdelujemo tiste piškotke, ki uporabljajo zunanja orodja tretjih oseb (Google Analytics, Hotjar). Spoštujemo željo po izklopu sledenja (Ne sledite) in ne sledimo oglasom, če je ta funkcija vklopljena.

POVEZAVE NA SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB Kot smo že opisali, nikoli ne posredujemo nobenih osebnih podatkov tretjim osebam, razen kadar to zahteva država in njeni ustrezni organi. Spletne vsebine na www.optika-paka.si lahko vključujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki imajo svoje varnostne politike. Optika Paka d.o.o. nima nobenega vpliva na te politike in ne zagotavlja delovanja, varnosti in dejavnosti na spletnih straneh povezanih ponudnikov.

KONTAKT Če želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko zasebnosti podjetja Optika Paka d.o.o., nas lahko kontaktirate na [email protected].

Deli na socialnih omrežjih
blog

Ostale novice

Lacus, egestas enim ut quis risus nullamib cursus fermentum viverra tellus